Novi sindikat lokomotivskega osebja

Slovenske Železnice

Elektronski naslov

Povezave

Novice

V KSS PERGAM smo aktivno sodelovali pri pripravi izhodišč za socialni sporazum, saj smo prepričani, da Slovenija potrebuje tovrstni dokument, ki mora biti rezultat najširšega soglasja med socialnimi partnerji in mora začrtati smer, v katero bo krenila Slovenija... Več

Novi sindikat lokomotivskega osebja (NSLO)

Spoštovani  člani

Za nami je eno leto, katero je pokazalo, da  razne udarniške aktivnosti naredijo več škode  kot koristi.

 

Tako smo že pred mnogimi leti opozarjali na problem  na delovnem mestu Strojevodje, kjer se zaradi prikrivanj nepravilnosti v preteklosti sedaj srečujemo z resnimi problemi, saj so posamezniki po liniji najmanjšega problema povzročili popolno zmedo in ogromno škodo.

 Tako smo opazili, da se ni plačevalo prispevkov za naše sodelavce. Da je mera polna se ugotavlja, da se ni plačevalo določenemu število ljudi, kar pomeni, da nimajo nekateri plačanih prispevkov  za določeno obdobje in drugi pa  spet drugo obdobje.  Na navedene nepravilnosti smo opozarjali, vendar se nas je ignoriralo. Žal pa se z temi nepravilnostmi srečujejo vsi sodelavci kot posamezniki. Zato je potrebno problem rešiti izven podjetja Slovenskih železnic.

 Zato je na tej točki potrebno natančno ugotoviti vzroke in kakšno zvezo ima z pošiljanjem naših sodelavcev na zdravniške preglede, kjer se  navajajo poklici, ki resnici na ljubo postavljajo celo pod vprašaj verodostojnost  izobraževanja na železnicah. Zato je nedopustno, da se manipulira v škodo zaposlenih. V kolikor so bili predavatelji neustrezno izobraženi je potrebno sankcionirati predavatelje in ne povzročati škodo izobraževalnemu sistemu na železnici.

 Prav tako imamo težave z  kaznovanjem strojevodij, kjer smo celo ugotavlja, da se kaznuje sodelavce zaradi nepravilno umerjenih merilnikov hitrosti. Ugotavlja se, da  kažejo hitrost večjo kot je predpisana za odstopanja  pri  umerjanju, celo ko lokomotiva stoji. Tako je nedopustno, da se kaznuje delavca za nepravilnosti, katere ni storil. Tukaj se postavlja vprašanje o nadzoru nad izvajanjem servisne dejavnosti in kontrole le te. Strojevodja ne more odgovarjati za delo servisne dejavnosti. Odgovarja lahko samo za svoje delo.

 Vsi zgoraj navedeno je v škodo naših sodelavcev in v škodo Slovenskih Železnic.  Tudi, če posamezniki delajo v smer šikaniranja  glavni problemi in nepravilnosti  ostanejo, kar pa lahko ima za posledico  neposredno škodo  celotnemu podjetju.

 Postavljajo se mnoga vprašanja na katere je potrebno dobiti odgovor:

 

1.     Ali je izobraževanje na Slovenskih železnicah še primerno in  ali je  potrebno razmisliti, da se izobraževanje za poklic Strojevodja EVV, Strojevodja DVV  prestavi na javno šolstvo in s tem odpravijo manipulacije  pri  strokovni izobrazbi zaposlenih, kot se počenja sedaj!

2.     Zakaj se meša poklic in znanja naših zaposlenih z  primernimi delovnimi mesti, ko recimo  Strojevodja  na podlagi veljavnih predpisov zaradi zdravstvenih težav ni primeren za opravljanje dela na delovnem mesto Strojevodja?

 

3.     Zakaj se zaradi prej navedenega že prej  prikrije poklic za katerega se je izobrazil, da lahko opravlja delo na delovnem mestu Strojevodja oziroma  delo na lokomotivi?

 

4.     Kako je  z izvrševanjem predpisov iz področja varnosti in zdravja pri delu, če pa že v startu manipuliramo z poklici?

 

5.     Kako bomo ugotavljali poklicna obolenja na nekem delovnem mestu, če pa manipuliramo v startu z osnovnim poklicem.

 

6.     Kako bomo  urejali plačevanje prispevkov?

 

7.     Kako bomo  izdelali oceno tveganja za  delovno mesto Strojevodja?   

 

 

V Mariboru dne 10.5.2015                                      NSLO

                                                                       Videmšek Darko


Stran  www.nslo.si  je last Novega sindikata lokomotivskega osebja. Oglasna deska  na strani NSLO je  vsebina, ki je dovoljeno kopirati  brez spreminjanja vsebine in se lahko uporablja samo kot celota.